Укрснабсервис Пакет документів

16.02.2017
Укрснабсервис Пакет документів Митний брокер

Пакет документів

Оформлення картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами.

Для реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці Довіритель надає Брокеру оригінали документів за переліком, а також 1 їх копії, засвідчені печаткою та підписом керівника фірми.

Перелік документів:

• Статут фірми;

• Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ;

• Довідка обласного управління статистики про ідентифікаційні коди підприємства ( тестова і таблична сторінки );

• Довідка банку про відкриття розрахункових і валютних рахунків із зазначенням адреси, МФО та ЄДРПОУ банку, Ф. В. О. головного бухгалтера фірми і його телефон (якщо немає бухгалтера – вказати);

• Свідоцтво платника ПДВ та документ про єдиний податок ;

• Довідка з податкової інспекції про взяття на облік у податкових органах (форма 4ОПП) – при наявності.

• Наказ про прийняття на роботу працівників, відповідальних за роботу з митницею (при необхідності);

• Наказ по підприємству про призначення працівників, відповідальних за роботу з митницею, зразки їх підписів та печаток (при необхідності);

• Протокол або наказ про призначення директора;

• Накази про прийняття та призначення головного бухгалтера;

• Копії паспортів керівника фірми, головного бухгалтера, засновників, осіб, уповноважених на роботу з митницею . Копія паспорта повинна бути зроблена з тих сторінок, де є фотографія, хто власник, де і ким виданий, прописка.

Контактний телефон, електронну адресу.

Брокер протягом 24 годин з моменту отримання повного пакету документів здійснює акредитацію фірми на митниці. Після закінчення акредитації Брокер повертає фірмі оригінали документів та видає реєстраційну картку суб’єкта ЗЕД .

Постановка на облік фізичних осіб, які здійснюють операції з товарами (оформлення облікової картки).

Для реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці Довіритель надає Брокеру оригінали документів за переліком, а також 1 їх копії, засвідчені печаткою та підписом підприємця.

Перелік документів:

• Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ;

• Довідка обласного управління статистики про ідентифікаційні коди підприємця (на 2 сторінках)

• Довідка банку про відкриття розрахункових та валютних рахунків.

У довідці обов’язково повинні бути вказані:

• повну адресу банку з індексом;

• код ЄДРПОУ банку та МФО банку;

• Ф.В. О. головного бухгалтера та його телефон або вказівку про його відсутності.

• Номери рахунків і валюта, в якій вони відкриті.

• Цивільний паспорт підприємця

Копія паспорта повинна бути зроблена з тих сторінок, де є фотографія, Ф. В. О. власника, де і ким виданий, прописка.

• Свідоцтво платника ПДВ або довідка з податкової інспекції про те, що підприємець не є платником ПДВ, або свідоцтво про сплату єдиного податку.

• Довідка з податкової інспекції про взяття на облік у податкових органах (форма 4ОПП) — при наявності.

• Номер контактного телефону, який вказаний в картці, електронну адресу.

Брокер протягом 24 годин з моменту отримання повного пакету документів, проводить акредитацію підприємця на митниці. Після закінчення акредитації Брокер повертає підприємцю оригінали документів та видає реєстраційну картку суб’єкта ЗЕД.

ДОГОВІР № ____

р. Харків

«___»___________ 2013р.

ТОВ «УкрСнабСервис». іменоване надалі Митний брокер, що працює на Єдиному податку за ставкою 3 %, в особі директора Ємельяненко Валерія Володимировича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та _______________________________________. іменоване надалі Довіритель, в особі директора _______________________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

Предметом цього договору є:

 • вчинення Митним брокером від імені, за рахунок та за дорученням Довірителя митного оформлення товарів і майна Довірителя в митних органах України на підставі Ліцензії ГТС України серія АЕ № 288786 від 04.03.2014 р. в т. ч. шляхом подання електронної митної декларації та інших електронних документів;
 • супровід при отриманні свідоцтва про допуск транспортного засобу до міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами;
 • юридичний супровід при постановку підприємства на облік у митних органах України.
 • Обов’язки Довірителя
 • Здійснити оплату митних платежів і зборів на адресу митного органу за два банківських дня до митного оформлення.
 • Надати Митному брокеру всі необхідні документи і копії відповідно з вимогами митниці за 1 добу до подачі митної декларації (МД). Надані відомості або документи, що НЕ МАЮТЬ всі необхідні дані, що забезпечують можливість оформлення митних документів, або містять ознаки порушення чинного законодавства чи фальсифікації, вважаються ВРУЧЕНИМИ Митному брокеру, про що Митний брокер інформує Довірителя.

2.3. Зберігати документи, відомості про які зазначені в митній декларації, протягом не менше ніж 1095 днів.

  • Забезпечити збереження вантажу, митного забезпечення при його наявності.
  • Надати оформляється вантаж на огляд.
 • Обов’язки Митного брокера
 • Прийняти до розгляду документи від Довірителя та інформувати його представника про вимоги митних органів.
 • Роз’яснити специфіку митного оформлення заявленого вантажу.
 • За виконання пунктів 2.1-2.3 подати належним чином оформлену ТД через 1-3 доби залежно від складності підготовки супровідних документів з обов’язковим повідомленням Довірителя про терміни подачі ТД.

Розрахунки за договором

 • З метою оперативного вирішення питань митного очищення Митний брокер може здійснювати митні платежі та збори на адресу митного органу зі свого розрахункового рахунку.
 • Довіритель відшкодовує Митному брокеру суми, сплачені за п. 4.1.
 • Оплата за виконані послуги визначається згідно з тарифами Митного брокера по кожному виду наданих послуг здійснюється шляхом 100% передоплати.
 • Розцінки за послуги, зазначені в прайс-листі, можуть змінюватися за угодою сторін протягом строку дії договору. Договірна ціна по кожній конкретно виконаної послуги фіксується в акті виконаних робіт.
 • Відповідальність сторін
 • Довіритель несе матеріальну і юридичну відповідальність за достовірність та точність даних, наданих Митному брокеру, а також гарантує справжність документів, що оформляються.
 • У разі доведеної вини перед Довірителем Митний брокер несе відповідальність у межах сум, сплачених за послуги.
 • Вся комерційна інформація, яка відноситься до оформлення вантажу є конфіденційною.

Додаткові умови

 • Митний брокер має право відмовити у прийомі до оформлення документів, які містять ознаки порушення чинного законодавства чи фальсифікації.
 • Митний брокер має право обґрунтовано приймати рішення про можливість або неможливість декларування наданого вантажу. Митний брокер не несе відповідальності в разі, якщо митне установа відмовило в оформленні МД з причин, не залежних від Митного брокера.
 • Оформлені документи можуть бути видані Довірителю лише після сплати всіх передбачених Договором платежів. Відповідно до п. 13 ст. 264 Митного Кодексу України документи, відомості про які зазначені в митній декларації, повинні зберігатися в особи, від імені якої здійснювалося декларування.
 • Довіритель довіряє Митному брокеру право засвідчення ксерокопій документів, необхідних для митного оформлення ТД.
 • Всі розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів; якщо сторони не можуть прийти до згоди, суперечки вирішуються в Господарському суді України.
 • Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин подібних стихійних лих, пожеж, військових дій, громадських заворушень, змінами правового і митного законодавства (обставини форс-мажор) протягом усього періоду їх дії та після їх закінчення, якщо вони призвели до неможливості виконання зобов’язань за цим Договором.

Короткий опис статті: наказ про призначення директора зразок

Джерело: Укрснабсервис — Пакет документів

Пакет документів Оформлення картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами. Для реєстрації субєкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці Довіритель надає Брокеру оригінали документів за переліком, а також 1 їх копії, засвідчені печаткою та підписом керівника фірми.

Укрснабсервис Пакет документів Митний брокер

Також ви можете прочитати